Combo số 02: Full tất cả các khóa ôn thi THPTQG tổ hợp xã hội

Giá: 259,000đ

Gồm 6 khóa học lớn bên dưới

Combo tiết kiệm đến 80% so với mua lẻ

Lượt mua khóa học: 5851

Số lượt đánh giá (877): 4.9/5

Với COMBO này, các bạn sẽ nhận lại được

  • Môn Địa Lý

Khóa học ôn thi THPTQG môn Địa Lí thầy Tùng (ATSCHOOL): https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-dia-li-thay-tung-atschool-2/

  • Môn Lịch Sử

Khóa học ôn thi THPTQG môn Lịch Sử cô Nguyễn Hương Sen – MClass: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-lich-su-co-nguyen-huong-sen-mclass-2/

  • Môn Ngữ Văn

Khóa học ôn thi THPTQG môn Ngữ Văn thầy Phạm Minh Nhật: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-ngu-van-thay-pham-minh-nhat-2/

  • Môn Toán học

Khóa học ôn thi THPTQG môn Toán học thầy Nguyễn Tiến Đạt: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-toan-hoc-thay-nguyen-tien-dat-2/

Khóa ôn thi THPTQG môn Toán học thầy Đỗ Văn Đức: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-on-thi-thptqg-mon-toan-hoc-thay-do-van-duc/

  • Môn Tiếng Anh

Khóa ôn thi THPTQG môn Tiếng Anh cô Vũ Mai Phương: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-on-thi-thptqg-mon-tieng-anh-co-vu-mai-phuong-2

Back to top button