Combo số 04: Full tất cả các khóa ôn thi THPTQG + ĐGNL/ ĐGTD

Giá: 359,000đ

Gồm 14 khóa học lớn bên dưới

Combo tiết kiệm đến 80% so với mua lẻ

Lượt mua khóa học: 10855

Số lượt đánh giá (993): 4.9/5

Với COMBO này, các bạn sẽ nhận lại được

  • Khóa ôn thi ĐGNL/ĐGTD

Khóa ôn thi Đánh giá năng lực/ Đánh giá tư duy Mapstudy: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-on-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-mapstudy-2/

  • Môn Vật Lý

Khóa học IMO luyện thi THPTQG môn Vật Lý thầy Vũ Ngọc Anh: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-imo-luyen-thi-thptqg-mon-vat-ly-thay-vu-ngoc-anh/

Khóa học ôn thi THPTQG môn Vật Lý thầy Chu Văn Biên (Cơ bản + Nâng Cao): https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-vat-ly-thay-chu-van-bien-co-ban-nang-cao-2/

Khóa học ôn thi THPTQG môn Vật Lý thầy Vũ Tuấn Anh (3 in 1): https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-vat-ly-thay-vu-tuan-anh-3-in-1-2/

  • Môn Địa Lý

Khóa học ôn thi THPTQG môn Địa Lí thầy Tùng (ATSCHOOL): https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-dia-li-thay-tung-atschool-2/

  • Môn Hóa học

Khóa học ôn thi THPTQG môn Hóa học thầy Phạm Thắng (Tôi yêu hóa học): https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-hoa-hoc-thay-pham-thang-toi-yeu-hoa-hoc-2/

Khóa học ôn thi THPTQG môn Hóa học thầy Phạm Văn Trọng: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-hoa-hoc-thay-pham-van-trong-2/

  • Môn Lịch Sử

Khóa học ôn thi THPTQG môn Lịch Sử cô Nguyễn Hương Sen – MClass: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-lich-su-co-nguyen-huong-sen-mclass-2/

  • Môn Ngữ Văn

Khóa học ôn thi THPTQG môn Ngữ Văn thầy Phạm Minh Nhật: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-ngu-van-thay-pham-minh-nhat-2/

  • Môn Toán học

Khóa học ôn thi THPTQG môn Toán học thầy Nguyễn Tiến Đạt: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-toan-hoc-thay-nguyen-tien-dat-2/

Khóa ôn thi THPTQG môn Toán học thầy Đỗ Văn Đức: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-on-thi-thptqg-mon-toan-hoc-thay-do-van-duc/

  • Môn Sinh học

Khóa học ôn thi THPTQG môn Sinh học thầy Phan Khắc Nghệ: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-hoc-on-thi-thptqg-mon-sinh-hoc-thay-phan-khac-nghe-2/

Khóa ôn thi THPTQG môn Sinh học thầy Trương Công Kiên: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-on-thi-thptqg-mon-sinh-hoc-thay-truong-cong-kien-2/

  • Môn Tiếng Anh

Khóa ôn thi THPTQG môn Tiếng Anh cô Vũ Mai Phương: https://khoahoc247.online/tong-hop-khoa-hoc/khoa-on-thi-thptqg-mon-tieng-anh-co-vu-mai-phuong-2

Back to top button