Khóa học ôn thi THPTQG môn Hóa học thầy Phạm Thắng (Tôi yêu hóa học)

Giá:  99.000 ₫

(Lưu ý: Mua Combo theo môn/combo ôn thi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ): Xem ngay

(84 video bài giảng + tài liệu)

Lượt mua khóa học: 2342

Số lượt đánh giá (228): 4.6/5

Ấn logo messenger/zalo phía dưới hoặc liên hệ zalo để học thử miễn phí/đăng kí khóa học

Khóa học gồm các khóa học nhỏ (live T, live Y, live H và VDC9+) sau:

  1. Live T: Chuyên đề (55 video bài giảng + tài liệu)

Chuyên đề 1: Lý thuyết và bài tập trọng tâm Este – Lipit

(1.1.0): Live 1 Lý thuyết trọng tâm Este – phần 1(1.2.0): Live 2 Lý thuyết trọng tâm este – phần 2(1.3.1): Live 3a Bài tập đốt cháy Este – phần 1(1.3.2): Live 3b Bài tập đốt cháy Este – phần 2(1.4.0): Live 4 Bài tập thủy phân Este(1.5.0): Live 5 Lý thuyết trọng tâm chất béo(1.6.0): Tổng ôn lý thuyết trọng tâm Este – Chất béo(1.7.0): Bổ trợ Este hay gặp trong đề thi(1.8.0): Live 8 Bổ trợ cách xác định đồng phân Este(1.9.0): Live 9 Bổ trợ cách xác định đồng phân Este – Phần 2(1.10.0): Live 10 Bài tập hiệu suất phản ứng Este hóa(1.11.0): Live 11 Các dạng bài tập chất béo thường gặp(1.12.0): Live 12 Kiểm tra chuẩn đầu ra chương 1 – Lần 1(1.13.0): Live 13 Kiểm tra chuẩn đầu ra chương 1 – Lần 2

Chuyên đề 2: Lý thuyết và phân dạng bài tập Cacbohidrat

(1.14.0): Live 14 Lý thuyết cacbohidrat hay gặp trong đề thi(1.15.0): Live 15 Phân dạng bài Cacbohidrat – Phần 1(1.16.0): Live 16 Phân dạng bài tập Cacbohidrat – Phần 2(1.17.0): Live 17 Tổng ôn Cacbohidrat(1.18.0): Live 18 Kiểm tra chuẩn đầu ra chương 1 + 2

Chuyên đề 3: Amin – Amino Axit – Peptit

(1.19.0): Live 19 Lý thuyết trọng tâm Amin – Phần 1(1.20.0): Live 20 Lý thuyết trọng tâm Amin – Phần 2(1.21.0): Live 21 Phân dạng bài tập trọng tâm Amin(1.22.1): Live 22 Lý thuyết trọng tâm Amino Axit(1.22.2): Ôn tập Giữa Học kì 1 – Đề 1(1.23.1): Live 23 Phân dạng bài tập Amino Axit – phần 1(1.23.2): Ôn tập giữa kì 1 – Môn hóa – đề số 02(1.24.1): Live 24 Phân dạng bài tập Amino Axit phần 2(1.24.2): Tư vấn ĐGNL – ĐGTD(1.25.0): Live 25 Lý thuyết trọng tâm Peptit + Protein – phần 1(1.26.0): Live 26 Lý thuyết trọng tâm Peptit + Protein – phần 2(1.27.0): Live 27 Thủy phân hoàn toàn Peptit(1.28.0): Live 28 Thủy phân không hoàn toàn Peptit

Chuyên đề 4: Polime – Vật liệu Polime

(1.30.1): Lý thuyết trọng tâm Polime (Phần 1)(1.30.2): Lý thuyết trọng tâm Polime (Phần 2)(1.31.0): Live 31 Lý thuyết trọng tâm vật liệu Polime(1.32.0): Live 32 Phân dạng bài tập Polime và vật liệu(1.33.0): Live 33 Tổng ôn Polime và vật liệu(1.33.2): Đề khào sát chất lượng – Lần 2

Chuyên đề 5: Đại cương Kim Loại

(1.34.0): Live 34 Lý thuyết trọng tâm kim loại(1.35.0): Live 35 Dãy điện hóa kim loại và quy tắc Alpha(1.36.0): Live 36 Lý thuyết hợp kim – Ăn mòn kim loại(1.37.0): Live 37 Các phương pháp điều chế kim loại(1.38.0): Live 38 Lý thuyết điện phân nóng chảy(1.39.0): Live 39 Lý thuyết điện phân dung dịch(1.40.0): Live 40 Phân dạng bài tập kim loại(1.41.0): Live 41 Phân dạng bài tập Kim loại (Phần 2)(1.42.0): Live 42 Phân dạng bài tập kim loại Phần 3(1.43.0): Live 43 Bài tập điện phân nóng chảy(1.44.0): Live 44 Bài tập điện phân dung dịch (Phần 1)(1.45.0): Live 45 Bài tập điện phân dung dịch Phần 2(1.46.0): Live 46 Lý thuyết trọng tâm kim loại kiềm(1.47.0): Live 47 Lý thuyết trọng tâm kim loại kiềm thổ(1.48.0): Live 48 Lý thuyết trọng tâm nhôm và hợp chất(1.49.0): Live 49 Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ , nhôm và nước (Phần 1)(1.50.0): Live 50 Bài tập kim loại kiềm, kiểm thổ, nhôm và nước(1.51.0): Live 51 Bổ trợ bài toán CO2 + Dung dịch kiểm và đồ thị(1.52.0): Live 52 Bổ trợ bài toán đổ axit vào muối cacbonat(1.53.0): Live 53 Lý thuyết trọng tâm sắt và hợp chất(1.54.0): Live 54 Phân dạng bài tập sắt và hợp chất (Phần 1)(1.55.0): Live 55 Phân dạng bài tập sắt và hợp chất (Phần 2)

2. LIVE Y: Tổng ôn (29 video + tài liệu)

Tổng ôn Este – Lipit

(1.1.0) Vào học

Tổng ôn Cacbohidrat

(1.2.0) Vào học

Lý thuyết trọng tâm Amin + Axit Amin + Peptit + Protein

(1.3.0) Vào học

Tổng ôn trọng tâm Polime – Vật Liệu

(1.4.0) Vào học

Tổng ôn đại cương kim loại

(1.5.0) Vào học

Tổng ôn trọng tâm kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

(1.6.0) Vào học

Tổng ôn trọng tâm sắt, crom và hợp chất

(1.7.0) Vào học

Tổng ôn câu hỏi đếm chất hữu cơ

(2.1.1) Phần 1: Vào học(2.1.2) Phần 2: Vào học

Sơ đồ – Chuỗi phản ứng Este – Lipit

(2.2.0) Vào học

Sơ đồ – Chuỗi phản ứng Este – Lipit (Phần 2)

(2.3.0) Vào học

(Vận dụng cao): Tổng ôn câu hỏi đếm chất vô cơ

(3.1.0) Vào học

(Vận dụng cao): Sơ đồ chuỗi phản ứng vô cơ

(3.2.0) Vào học

(Vận dụng cao): Sơ đồ chuỗi phản ứng vô cơ – Phần 2

(3.3.0) Vào học

(Vận dụng cao): Nhận định đúng sai vô cơ

(3.4.0) Vào học

(Vận dụng cao): Bài tập vô cơ VDC ôn thi THPTQG

(3.5.1) Vào học(3.5.2) Vào học

Các bài toán thực tế dạng mới 2023 – Phần 1

(4.1.0) – Vip 1 Vào học(4.2.0) – Vip 2 Vào học

Các bài toán thực tế dạng mới 2023 – Phần 2

(4.3.0) – Vip 1 Vào học(4.4.0) – Vip 2 Vào học(4.5.0) – Vip 3 Vào học

Tổng hợp chắc nền các dạng bài 8+

(4.6.0) – Vip 1 Vào học(4.7.0) – Vip 2 Vào học

10 đề tổng ôn lý thuyết

(5.1.0) Đề số 1(5.2.0) Đề số 2(5.3.0) Đề số 3(5.4.0) Đề số 4(5.5.0) Đề số 5(5.6.0) Đề số 6(5.7.0) Đề số 7

3. Live H Luyện đề (Đang update)

Back to top button