Khóa học ôn thi THPTQG môn Hóa học thầy Phạm Văn Trọng

Giá:  129.000 ₫

(Lưu ý: Mua Combo theo môn/combo ôn thi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ): Xem ngay

(137 video bài giảng + tài liệu)

Lượt mua khóa học: 3154

Số lượt đánh giá (314): 4.6/5

Ấn logo messenger/ zalo góc phải để học thử miễn phí/ đăng kí khóa học

Khóa học bao gồm 3 khóa học nhỏ sau (137 video bài giảng siêu chi tiết):

A. Phần vô cơ ( 48 video bài giảng + tài liệu)

Chuyên đề 1: Bảo toàn nguyên tố – Bảo toàn khối lượng

(1.1.1): Video số 1(1.1.2): Video số 2(1.1.3): Video số 3(1.1.4): Video số 4

Chuyên đề 2: Bảo toàn electron

(1.2.1): Video số 1(1.2.2): Video số 2(1.2.3): Video số 3(1.2.4): Video số 4(1.2.5): Video số 5(1.2.6): Video số 6

Chuyên đề 3: Nhiệt phân muối nitrat vận dụng cao

(1.3.0): Video bài giảng

Chuyên đề 4: Bài toán phi kim phản ứng HNO3

(1.4.0): Video bài giảng

Chuyên đề 5: Bài toán CO2, muối cacbonat

(1.5.1): Video số 1(1.5.2): Video số 2(1.5.3): Video số 3(1.5.4): Video số 4(1.5.5): Video số 5(1.5.6): Video số 6

Chuyên đề 6: Đại cương kim loại

(1.6.1): Đại cương kim loại Bài 1(1.6.2): Đại cương kim loại Bài 2(1.6.3): Đại cương kim loại – Điện phân Bài 1(1.6.4): Đại cương kim loại – Điện phân Bài 2(1.6.5): Đại cương kim loại – Điện phân Bài 3(1.6.6): Đại cương kim loại – Điện phân Bài 4(1.6.7): Đại cương kim loại bài 7 (ăn mòn – điều chế)(1.6.8): Đại cương kim loại bài 8 (Luyện tập điều chế kim loại)(1.6.9): Đại cương kim loại bài 9(1.6.10): Đại cương kim loại bài 10(1.6.11): Đại cương kim loại bài 11(1.6.12): Đồ thị điện phân VDC Bài 1(1.6.13): Đồ thị điện phân VDC Bài 2(1.6.14): Chuyên đề VDC Điện phân bài 1(1.6.15): Chuyên đề VDC Điện phân bài 2(1.6.16): Chuyên đề VDC Điện phân Bài 3

Chuyên đề 7: Kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm

(1.7.1): Kim loại kiềm – kiềm thổ – Nhôm bài 1(1.7.2): Kim loại kiềm – kiểm thổ – nhôm bài 2(1.7.3): Kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm bài 3(1.7.4): Kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm bài 4(1.7.5): Kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm bài 5(1.7.6): Kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm bài 6 – Muối Cacbonat(1.7.7): Bài tập nhiệt nhôm

Chuyên đề 8: Crom – Sắt – Đồng

(1.8.1): Video buổi 1(1.8.2): Video buổi 2(1.8.3): Video buổi 3

Chuyên đề 9: Đồ thị hóa học vận dụng cao

(1.9.1): Video buổi 1(1.9.2): Video buổi 2(1.9.3): Video buổi 3(1.9.4): Video buổi 4

B. Phần hữu cơ (53 video bài giảng + tài liệu)

Chuyên đề 1: Este

(2.1.1): Este: Buổi 1 – Lý thuyết(2.1.2): Este: Buổi 2(2.1.3.1): Este: Buổi 3 (Phần 1)(2.1.3.2): Este: Buổi 3 (Phần 2)(2.1.4): Este: Buổi 4(2.1.5): Este: Buổi 5(2.1.6): Este: Buổi 6(2.1.7): Este: Buổi 7(2.1.8): Este: Buổi 8(2.1.9): Este: Buổi 9(2.1.10): Chuyên đề VDC trộn Hidrocacbon và este, aminoaxit(2.1.11): Chuyên đề VDC thí nghiệm este

Chuyên đề 2: Chất béo

(2.3.1): Chất béo – Buổi 1(2.3.2): Chất béo – Buổi 2(2.3.3): Chất béo – Buổi 3(2.3.4): Chất béo – Buổi 4(2.3.5): Chất béo – Buổi 5(2.3.6): Chất béo – Buổi 6

Chuyên đề 3: Kỹ thuật đồng đẳng hóa – thủy phân hóa chất béo VDC

(2.4.1): Video buổi 1(2.4.2): Video buổi 2

Đề kiểm tra định kì

(2.5.0): Đề kiểm tra định kì

Chuyên đề 4: Cacbohidrat

(2.6.1): Cacbohidrat buổi 1(2.6.2): Cacbohidrat buổi 2(2.6.3): Cacbohidrat buổi 3(2.6.4): Cacbohidrat buổi 4(2.6.5): Cacbohidrat buổi 5(2.6.6): Cacbohidrat buổi 6

Chuyên đề 5: Biện luận cấu tạp hợp chất phức tạp

(2.7.1): Video bài giảng(2.7.2): Video bài giảng phần 2(2.8.0): Luyện tập este – lipit

Đề kiểm tra định kì

(2.9.0): Video bài giảng

Chuyên đề 6: Amin

(2.10.1): Amin buổi 1(2.10.2): Amin buổi 2(2.10.3): Amin buổi 3(2.10.4): Luyện tập: Amin buổi 1(2.10.5): Luyện tập: Amin buổi 2(2.10.6): Luyện tập: Amin buổi 3(2.11.0): Chuyên đề thí nghiệm (Tặng)

Chuyên đề 7: Aminoaxit

(2.12.1): Aminoaxit buổi 1(2.12.2): Aminoaxit buổi 2

Đề kiểm tra định kì

(2.13.0): Video chữa đề

Chuyên đề 8: Peptit – Protein

(2.14.1): Lý thuyết về peptit – protein(2.14.2): Peptit – Protein (Buổi 2)(2.14.3): Peptit – Protein (Buổi 3)

Chuyên đề 9: Lý thuyết đếm hữu cơ

(2.15.1): Video buổi 1(2.15.2): Video buổi 2

Đề kiểm tra định kì

(2.16.0): Video chữa đề

Chuyên đề 10: Polime

(2.17.1): Polime buổi 1(2.17.2): Polime buổi 2(2.17.3): Polime buổi 3

C. Khóa luyện đề (36 video bài giảng + tài liệu)

(3.1.1): Đề khảo sát tháng 6 (Phần 1)(3.1.2): Đề khảo sát tháng 6 (Phần 2)(3.2.0): Đề khảo sát tháng 7(3.3.0): Đề khảo sát tháng 8(3.4.0): Đề khảo sát tháng 9(3.5.0): Đề khảo sát tháng 10(3.6.0): Đề ôn tập học kì 1 số 1(3.7.0): Đề ôn tập học kì 1 số 2(3.8.0): Đề nhóm VIP số 03(3.9.0): Đề nhóm VIP số 04(3.10.0): Đề thi thử THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 1(3.11.0): Đề thi học kì 1 sở Nam Định(3.12.0): Đề nhóm VIP số 05(3.13.0): Đề nhóm VIP số 06(3.14.0): Đề nhóm VIP số 07(3.15.0): Đề nhóm VIP số 08(3.16.0): Đề nhóm VIP số 09(3.17.0): Đề nhóm VIP số 10(3.18.0): Đề thi thử tháng 12(3.19.0): Đề thi thử tháng 1(3.20.0): Đề thi thử THPT Ninh Giang – Hải Dương(3.21.0): Đề thi thử THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 1)(3.22.0): Đề thi thử THPT liên trường Nghệ An(3.23.0): Đề thi thử THPT Ngô Gia Tự – Hà Nội(3.24.0): Đề thi thử Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh(3.25.0): Đề thi thử THPT Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông(3.26.0): Đề thi THPT Yên Thế – Bắc Giang – Lần 1(3.27.0): Đề thi chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa(3.28.0): Đề thi thử chuyên KHTN – Hà Nội(3.29.0): Đề thi THPT Quang Trung – Hải Dương(3.30.0): Đề minh họa 2023(3.31.0): Đề thi thử tháng 2(3.32.0): Đề thi sở Thanh Hóa(3.33.0): Đề thi thử THPT Tứ Kỳ Hải Dương Lần 1(3.34.0): Đề thi thử THPT Yên Thế – Bắc Giang (Lần 2)(3.35.0): Đề sở Ninh Bình(3.36.0): Đề thi THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Back to top button