Khóa ôn thi Đánh giá năng lực/ Đánh giá tư duy Mapstudy 

Giá:  139.000 ₫

(Lưu ý: Mua Combo theo môn/combo ôn thi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ): Xem ngay

(96 video bài giảng + tài liệu)

Lượt mua khóa học: 4187

Số lượt đánh giá (367): 4.7/5


Dựa trên số lượt đã mua và đánh giá

Ấn logo messenger hoặc zalo phía dưới để học thử miễn phí/đăng kí khóa học

Hình ảnh khóa học

Đề cương khóa học

  • Phần Toán học (57 video bài giảng)

Phần 1: Phân tích đề thi ĐGNL + ĐGTD

(1.1.1): Phân tích đề thi ĐGTD Đại học Bách Khoa HN và định hướng học tập

(1.1.2a): Phân tích đề thi ĐGNL ĐHQGHN và định hướng học tập (Buổi 1)

(1.1.2b): Phân tích đề thi ĐGNL ĐHQGHN và định hướng học tập (Buổi 2)

(1.1.3): 10 bài toán luyện thi DGNL – Số 1

(1.1.4): Củng cố kiến thức xác suất: Phần 1: Thuật ngữ, công thức cộng, công thức nhân, hệ biến cố đầy đủ

(1.1.5): Phần 2: Công thức Bernulli

(1.1.6): Phần 3: Hệ biến cố đầy đủ, công thức xác suất đầy đủ

(1.1.7): Phần 4: Xác suất – Chữa bài tập phần nhận biết – Thông hiểu

(1.1.8a): Bài toán liên quan đến yếu tố hình học (Buổi 1)

(1.1.8b): Bài toán liên quan đến yếu tố hình học (Buổi 2)

(1.1.8c): Bài toán liên quan đến yếu tố hình học (Buổi 3)

(1.1.9): Ôn tập 15 bài toán Oxy hay và khó

(1.1.10): Kỹ năng xác định tỉ số – Định lý Menelaus

Phần 2: Tổng quát môn toán ôn thi ĐGNL-ĐGTD

(1.2.1): Ôn tập xác suất và dạng toán xác suất liên quan đến yếu tố hình học

(1.2.2): Lý thuyết về dãy số

(1.2.3): Kỹ năng xác định công thức tổng quát

Phần 3: Kỹ năng giải toán

(1.3.1): Giải nhanh cực trị hàm trị tuyệt đối có tham số

(1.3.2): Phát hiện hàm đậc trưng để giải toán

(1.3.3): Xử lý min max hàm liên kết

(1.3.4): Giải phẫu một hàm số qua đủ kĩ năng

(1.3.5): Tích vô hướng tìm góc giữa 2 đường thẳng (Buổi 1)

(1.3.6): Tích vô hướng tìm góc giữa 2 đường thẳng (Buổi 2)

(1.3.7): Sử dụng Viet bậc 2 để giải toán

(1.3.8): Nhuần nhuyễn ghép trục

(1.3.9): Dấu bằng xảy ra đồng thời

(1.3.10): Đơn điệu hàm trị tuyệt đối mũ logarit (Buổi 1)

(1.3.11): Đơn điệu hàm trị tuyệt đối mũ logarit (Buổi 2)

(1.3.12): Đặt ẩn phụ xử lý giả thiết góc và khoảng cách

(1.3.13): Một số bài toán hay trong đề thi giữa kì 2022 – 2023

(1.3.14): Nghiệm đặc biệt của bất phương trình (Phần 1)

(1.3.15): Nghiệm đặc biệt của bất phương trình (Phần 2)

(1.3.16): Tính chất đặc biệt của hàm số trong bài toán logarit

(1.3.18): Cùng dấu trái dấu – BPT Mũ logarit

(1.3.19): Hàm đặc trưng giải phương trình mũ logarit

(1.3.21): Dãy số và logarit

(1.3.22): Giá trị nhỏ nhất của hàm trị tuyệt đối

(1.3.23): Bài toán thiết diện, diện tích

(1.3.24): 10 bài toán VD – VDC trong đề thi thử Ninh Giang – Hải Dương

(1.3.26): Phương trình mũ logarit – Đưa về phương trình bậc 2

(1.3.28): 10 bài toán VD – VDC trong đề KSCL HK1 cụm Bắc Ninh

(1.3.29): 12 bài toán hay trong đề thi HK1

(1.3.31a): 98 bài toán nguyên hàm (Phần 1)

(1.3.31b): 98 bài toán nguyên hàm (Phần 2)

(1.3.31c): 98 bài toán nguyên hàm (Phần 3)

(1.3.31d): 98 bài toán nguyên hàm (Phần 4)

(1.3.31e): 98 bài toán nguyên hàm (Phần 5)

(1.3.31f): 98 bài toán nguyên hàm (Phần 6)

(1.3.31g): 98 bài toán nguyên hàm (Phần 7)

(1.3.33): Chữa Full đề thi HK1 sở Nam Định

(1.3.35a): Bộ tích phân hàm ẩn (Buổi 1)

(1.3.35b): Bộ tích phân hàm ẩn (Buổi 2)

(1.3.35c): Bộ tích phân hàm ẩn (Buổi 3)

(1.3.35d): Bộ tích phân hàm ẩn (Buổi 4)

  • Phần Vật Lý (10 video bài giảng)

(2.1.1): Điện tích và thuyết Electron (Buổi 1)

(2.1.2): Điện tích và thuyết Electron (Buổi 2)

(2.2.0): Điện trường và hiện điện thế

(2.3.0): Công của lực điện và tụ điện

(2.4.0): Dòng điện không đổi

(2.5.0): Mạch điện mắc nối tiếp và song song

(2.6.0): Dòng điện trong kim loại

(2.7.0): Dòng điện trong chất điện phân

(2.8.0): Dòng điện trong chất khí

(2.9.0): Dòng điện trong chất bán dẫn

  • Phần Hóa học (15 video bài giảng)

(3.1.0): Tổng ôn lý thuyết Este – Chất béo

(3.2.0): Tổng ôn lý thuyết Cacbohidrat

(3.3.0): Tổng ôn lý thuyết Amin

(3.4.0): Tổng ôn lý thuyết Amino axit – Peptit – Protein

(3.5.0): Tổng ôn lý thuyết polime

(3.6.0): Chuyên đề thí nghiệm

(3.7.0): Tổng ôn lý thuyết tính chất vật lý, hóa học của kim loại

(3.8.0): Tổng ôn lý thuyết ăn mòn kim loại

(3.9.0): Tổng ôn lý thuyết điều chế kim loại

(3.10.0): Tổng ôn lý thuyết kim loại kiềm – kiềm thổ

(3.11.0): Tổng ôn lý thuyết nhôm

(3.12.0): Tổng ôn lý thuyết về sắt

(3.13.0): Crom và hợp chất

(3.14.0): Chuyên đề thực tế – Ứng dụng – Câu hỏi lạ

(3.15.0): Đề mẫu ĐGNL ĐH Ngân Hàng – TP HCM

  • Phần Sinh học (7 video bài giảng)

(4.1.0): ADN, ARN, Gen và mã di truyền

(4.2.0): Tái bản DNA, phiên mã, dịch mã

(4.3.0): Điều hòa hoạt động của gen và đột biến gen

(4.4.0): Nhiễm sắc thể và nguyên phân

(4.5.0): Chữa bài tập bài 02: Tái bản DNA, phiên mã, dịch mã

(4.6.0): Chữa bài tập 03: Điều hòa hoạt động gen và đột biến gen

(4.7.0): Giảm phân

  • Phần Văn học (7 video bài giảng)

(5.1.0): Giới thiệu về kì thi ĐGNL và cấu trúc đề thi

(5.2.0): Khái quát văn học dân gian Việt Nam

(5.3.0): Văn học trung đại Việt Nam

(5.4.0): Văn học Việt Nam 1900 – 1930

(5.5.0): Văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 (Phần thơ mới)

(5.6.0): Văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 (Phần thơ mới) (Tiếp theo)

(5.7.0): Văn học hiện thực 1930 – 1945

Back to top button