Khóa học IMO luyện thi THPTQG môn Vật Lý thầy Vũ Ngọc Anh

Khóa học IMO luyện thi THPTQG môn Vật Lý thầy Vũ Ngọc Anh

Giá:  199.000 ₫

(Lưu ý: Mua Combo theo môn/combo ôn thi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ): Xem ngay

(271 video bài giảng + tài liệu)

Lượt mua khóa học: 7847

Số lượt đánh giá (487): 4.8/5


Dựa trên số lượt đã mua và đánh giá

Vui lòng nhấn nút liên hệ góc phải màn hình để được học thử miễn phí/ mua khóa học

Hình ảnh các bài trong khóa học

Đề cương khóa học

A. Khóa BLive I Chuyên đề:

  • Chương 1: Dao động cơ (76 video bài giảng)

Bài 1: Đại cương dao động điều hòa

Buổi 1: Bài giảng – 1.1.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.1.2

Bài 2: Mối quan hệ x – v – a

Buổi 1: Bài giảng – 1.2.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.2.2

Bài 3: Kĩ thuật vòng tròn lượng giác

Buổi 1: Bài giảng – 1.3.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.3.2

Bài 4: Kĩ thuật đa trục

Buổi 1: Bài giảng – 1.4.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.4.2

Bài 5: Chữa 130 câu lý thuyết dao động cơ

Bài giảng

Bài 6: Đề kiểm tra dao động cơ – Số 1

Bài giảng

Bài 7: Kĩ thuật đơn trục

Buổi 1: Bài giảng – 1.7.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.7.2

Bài 8: Nâng cao kĩ thuật vòng tròn lượng giác

Bài giảng

Bài 9: Đề kiểm tra dao động cơ – Số 2

Bài giảng

Bài 10: Viết phương trình đường thẳng dao động

Bài giảng

Bài 11: Đề kiểm tra dao động cơ – Số 3

Bài giảng

Bài 12: Đại cương đồ thị hình sin

Buổi 1: Bài giảng – 1.12.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.12.2

Bài 13: Quãng đường và cực trị quãng đường

Bài giảng

Bài 14: [Test] Đề kiểm tra dao động cơ số 4

Bài giảng

Bài 15: [Test] Đề kiểm tra dao động cơ số 5

Bài giảng

Bài 16: Con lắc lò xo nằm ngang

Buổi 1: Bài giảng – 1.16.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.16.2

Bài 17: [Test] Đề kiểm tra dao động cơ – Số 6

Bài giảng

Bài 18: Con lắc lò xo treo thẳng đứng

Buổi 1: Bài giảng – 1.18.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.18.2

Bài 19: Lực đàn hồi và lực kéo về

Buổi 1: Bài giảng – 1.19.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.19.2

Bài 20: [Test] Đề kiểm tra dao động cơ số 7

Bài giảng

Bài 21: [Test] Đề kiểm tra dao động cơ số 8

Bài giảng

Bài 22: Con lắc đơn

Buổi 1: Bài giảng – 1.22.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.22.2

Bài 23: [Test] Đề kiểm tra dao động cơ số 9

Bài giảng

Bài 24: Năng lượng dao động

Buổi 1: Bài giảng – 1.24.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.24.2

Bài 25: Đồ thị lực đàn hồi

Bài giảng

Bài 26: Đồ thị năng lượng dao động

Bài giảng

Bài 27: Lý thuyết bấm máy tổng hợp dao động

Bài giảng

Bài 28: [Test] Đề kiểm tra dao động cơ số 10

Bài giảng

Bài 29: Chữa bài tập tổng hợp dao động

Bài giảng

Bài 30: Tổng hợp dao động – Đề tự luyện

Bài giảng

Bài 31: Nâng cao tổng hợp dao động – phần 1

Bài giảng

Bài 32: Chữa bài tập năng lượng dao động

Bài giảng

Bài 33: Các loại dao động

Buổi 1: Bài giảng – 1.33.1

Buổi 2: Luyện tập – 1.33.2

Bài 34: Khoảng cách dao động – phần cơ bản

Bài giảng

Bài 35: Lực căng dây con lắc đơn

Bài giảng

Bài 36: Ôn tập lý thuyết chương 1

Buổi 1 – 1.36.1

Buổi 2 – 1.36.2

Bài 37: Tổng hợp ôn tập chương 1 – Số 1

Bài giảng

Bài 38: Đồ thị hai dao động

Bài giảng

Bài 39: Tổng hợp ôn tập chương 1 – Số 2

Bài giảng

Bài 40: Tổng hợp ôn tập chương 1 – Số 3

Bài giảng

Bài 41: Tổng hợp ôn tập chương 1 – Số 4

Bài giảng

Bài 42: Con lắc lò xo nâng cao

Buổi 1 – 1.42.1

Buổi 2 – 1.42.2

Buổi 3 – 1.42.3

Bài 43: Ôn tập tăng cường chương 1 – lần số 2

Bài giảng

  • Chương 2: Sóng cơ (40 video bài giảng)

Bài 1: Đại cương sóng cơ học

Bài giảng

Bài 2: Phương trình sóng cơ

Buổi 1: 2.2.1

Buổi 2 – 2.2.2

Buổi 3 – 2.2.3

Bài 3: Tìm số điểm thỏa mãn độ lệch pha

Bài giảng

Bài 4: So sánh hai phần tử sóng

Bài giảng

Bài 5: Đại cương đồ thị sóng cơ

Bài giảng

Bài 7:Đại cương giao thoa sóng cơ

Buổi 1: Bài giảng – 2.7.1

Buổi 2: Luyện tập – 2.7.2

Bài 8: Dạng 1: TÌm số điểm max min

Buổi 1: Phần 1

Buổi 2: Phần 2

Bài 9: Dạng 2: Giao thoa sóng

Buổi 1: Bài giảng – 2.9.1

Buổi 2: Bài giảng – 2.9.2

Bài 10: Dạng 3,4,5,6,7,8

Buổi 1: Phần 1

Buổi 2: Cực đại và cùng pha với nguồn

Buổi 3: Cùng pha với nguồn

Bài 11: Ôn tập giao thoa sóng

Buổi 1: Bài giảng – 2.11.1

Buổi 2: Luyện tập – 2.11.2

Bài 12: Đại cương sóng dừng

Buổi 1: Bài giảng – 2.12.1

Buổi 2: Luyện tập – 2.12.2

Buổi 3: Nâng Cao – 2.12.3

Bài 13: Con lắc đơn vướng đinh

Bài giảng

Bài 14: Đại cương sóng âm

Bài giảng

Bài 15: Bổ trợ lý thuyết chương 2

Bài giảng

Bài 16: Công thức dasa sóng âm

Bài giảng

Bài 17: Ôn tập lý thuyết chương 2

Buổi 1: Phần 1 – 2.17.1

Buổi 2: Phần 2 – 2.17.2

Bài 18: Chữa chi tiết test 1

Bài giảng

Bài 19: Chữa chi tiết test 2

Bài giảng

  • Chương 3: Điện xoay chiều (57 video bài giảng)

Bài 1: Đại cương dòng điện xoay chiều

Buổi 1: Bài giảng – 3.1.1

Buổi 2: Luyện tập – 3.1.2

Bài 2: Mạch điện chứa một phần tử

Buổi 1: Bài giảng – 3.2.1

Buổi 2: Luyện tập – 3.2.2

Buổi 3: Luyện tập – 3.2.3

Bài 3: Mạch RLC nối tiếp

Buổi 1: Bài giảng – 3.3.1

Buổi 2: Bài giảng – 3.3.2

Buổi 3: Luyện tập – 3.3.3

Buổi 4: Luyện tập – 3.3.4

Bài 4: Phương pháp số phức

Buổi 1: Bài giảng – 3.4.1

Buổi 2: Bài giảng – 3.4.2

Buổi 3: Luyện tập – 3.4.3

Buổi 4: Luyện tập – 3.4.4

Bài 5: Phương pháp giản đồ

Buổi 1: Bài giảng – 3.5.1

Buổi 2: Bài giảng – 3.5.2

Buổi 3: Luyện tập – 3.5.3

Buổi 4: Luyện tập – 3.5.4

Buổi 5: Luyện tập – 3.5.5

Bài 6: Công suất mạch điện xoay chiều

Buổi 1: Bài giảng – 3.6.1

Buổi 2: Luyện tập – 3.6.2

Buổi 3: Luyện tập – 3.6.3

Bài 7: Phương pháp đơn trục

Bài giảng

Bài 8: Phương pháp quy đổi góc

Buổi 1 – 3.8.1

Buổi 2 – 3.8.2

Bài 9: Cộng hưởng điện xoay chiều

Buổi 1: Bài giảng – 3.9.1

Buổi 2: Luyện tập – 3.9.2

Buổi 3: Luyện tập – 3.9.3

Buổi 4: Luyện tập – 3.9.4

Bài 10: Bài toán hộp đen

Bài giảng

Bài 11: Phương pháp tỉ lệ hóa

Buổi 1: Bài giảng – 3.11.1

Buổi 2: Bài giảng – 3.11.2

Bài 12: Đại cương cực trị trong cộng hưởng

Buổi 1: Bài giảng – 3.12.1

Buổi 2: Luyện tập – 3.12.2

Buổi 3: Luyện tập – 3.12.3

Bài 13: Cực trị nhóm 1 – w biến thiên để mạch cộng hưởng

Bài giảng

Bài 14: Cực trị nhóm 1 – C biến thiên

Bài giảng

Bài 15: Cực trị nhóm 1 – L biến thiên

Buổi 1: Bài giảng

Buổi 2: Luyện tập cực trị nhóm 1

Bài 16: Cực trị R biến thiên trong mạch RLC

Buổi 1: Bài giảng – 3.16.1

Buổi 2: Luyện tập – 3.16.2

Bài 17: Cực trị R biến thiên trong mạch RrLC

Bài giảng

Bài 19: Khung dây quay trong từ trường

Buổi 1: Bài giảng – 3.19.1

Buổi 2: Luyện tập – 3.19.2

Bài 20: Máy biến áp

Buổi 1: Bài giảng – 3.20.1

Buổi 2: Luyện tập – 3.20.2

Bài 21: Máy phát điện một pha

Buổi 1: Bài giảng – 3.21.1

Buổi 2: Luyện tập – 3.21.2

Bài 22: Truyền tải điện năng

Buổi 1: Bài giảng- 3.22.1

Buổi 2: Luyện tập – 3.22.2

Bài 23: Phương pháp 4 cột

Bài giảng

  • Chương 4: Dao động và sóng điện từ (10 video bài giảng)

Bài 1: Đại cương về dao động điện từ

Buổi 1: Bài giảng – 4.1.1

Buổi 2: Luyện tập – 4.1.2

Bài 2: Sự biến thiên của các đại lượng trong mạch LC

Bài giảng

Bài 3: Viết phương trình của đại lượng

Bài giảng

Bài 5: Các bài toán hay và khó về mạch LC

Buổi 1 – 4.5.1

Buổi 2 – 4.5.2

Bài 6: Sóng điện từ và ứng dụng

Bài giảng

Bài 7: Truyền thông tin bằng sóng điện từ

Bài giảng

  • Chương 5: Sóng ánh sáng (17 video bài giảng)

Bài 1: Tán sắc ánh sáng

Bài giảng

Bài 2: Giao thoa ánh sáng đơn sắc

Buổi 1 – 5.2.1

Buổi 2 – 5.2.2

Buổi 3 – 5.2.3

Bài 3: Giao thoa 2 bức xạ

Buổi 1 – 5.3.1

Buổi 2 – 5.3.2

Buổi 3 – 5.3.3

Buổi 4 – 5.3.4

Buổi 5 – 5.3.5

Buổi 6 – 5.3.6

Bài 4: Giao thoa 3 bức xạ

Buổi 1: Bài giảng – 5.4.1

Buổi 2: Luyện tập – 5.4.2

Buổi 3: Luyện tập – 5.4.3

Bài 5: Máy quang phổ và các loại quang phổ

Buổi 1: Máy quang phổ và các loại quang phổ – 5.6.1

Buổi 2: Máy quang phổ và các loại tia không nhìn thấy – 5.6.2

Bài 6: Các loại tia không nhìn thấy (tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X)

Bài giảng

  • Chương 6: Lượng tử ánh sáng (18 video bài giảng)

Bài 1: Thuyết lượng tử ánh sáng

Buổi 1: Bài giảng – 6.1.1

Buổi 2: Luyện tập – 6.1.2

Bài 2: Hiện tượng quang điện ngoài

Bài giảng

Bài 3: Hiện tượng quang điện trong

Buổi 1: Bài giảng – 6.3.1

Buổi 2: Luyện tập – 6.3.2

Bài 4: Định luật về giới hạn quang điện

Buổi 1: Bài giảng – 6.4.1

Buổi 2: Luyện tập – 6.4.2

Buổi 3: Luyện tập – 6.4.3

Buổi 4: Luyện tập – 6.4.4

Bài 5: Bài toán tia X

Buổi 1: Bài giảng – 6.5.1

Buổi 2: Luyện tập – 6.5.2

Bài 6: Mẫu nguyên từ Bohr – Nguyên tử Hidro

Buổi 1: Lý thuyết – 6.6.1

Buổi 2: Luyện tập – 6.6.2

Buổi 3: Lý thuyết tiên đề 1 – 6.6.3

Buổi 4: Tiên đề 1 (Nâng Cao) – 6.6.4

Buổi 5: Tiên đề 2 – 6.6.5

Buổi 6: Chữa bài tập tiên đề 1 – 6.6.6

Bài 7: Sự phát quang – Tia laze

Buổi 1: Bài giảng – 6.7.1

Buổi 2: Luyện tập – 6.7.2

Bài 8: Đề ôn tập chương 6

Bài giảng

  • Chương 7: Hạt nhân nguyên tử (11 video bài giảng)

Bài 1: Đại cương hạt nhân nguyên tử

Buổi 1 – 7.1.1

Buổi 2 – 7.1.2

Buổi 3 – 7.1.3

Bài 2: Phóng xạ – Đinh luật phóng xạ

Buổi 1: Bài giảng – 7.2.1

Buổi 2: Luyện tập – 7.2.2

Bài 3: Phản ứng hạt nhân

Buổi 1 – 7.3.1

Buổi 2 – 7.3.2

Buổi 3 – 7.3.3

Bài 4: Phản ứng phân hạch – nhiệt hạch

Buổi 1: Bài giảng – 7.4.1

Buổi 2: Luyện tập – 7.4.2

Bài 5: Thuyết tương đối

Bài giảng

B. Khóa M Luyện đề

  • Giai đoạn tiền giải đề (10 video bài giảng)

Bài 1: Đề số 1 – Đề cuối kì 1 lớp 12 + Chương 1,2,3

Bài giảng

Bài 2: Đề số 2 – Test chương 1+2

Bài giảng

Bài 3: Đề số 3

Bài giảng

Bài 4: Đề số 4

Bài giảng

Bài 5: Đề số 5

Bài giảng

Bài 6: Đề số 6

Bài giảng

Bài 7: Đề số 7

Bài giảng

Bài 8: Đề số 8

Bài giảng

Bài 9: Đề số 9

Bài giảng

Bài 10: Đề số 10

Bài giảng

  • Giai đoạn tăng tốc luyện đề (27 video bài giảng)

Bài 1: Đề tinh tú số 1Bài giảng

Bài 2: Đề tinh tú số 2Bài giảng

Bài 3: Đề tinh tú số 3Bài giảng

Bài 4: Đề tinh tú số 4Bài giảng: Phần 1Bài giảng: Phần 2

Bài 5: Đề tinh tú số 5Bài giảng: Phần 1Bài giảng: Phần 2

Bài 6: Đề tinh tú số 6Bài giảng

Bài 7: Đề tinh tú số 7Bài giảng

Bài 8: Đề tinh tú số 8Bài giảng

Bài 9: Đề tinh tú số 9Bài giảng

Bài 10: Đề tinh tú số 10Bài giảng

Bài 11: Đề tinh tú số 11Bài giảng: Phần 1Bài giảng: Phần 2

Bài 12: Đề tinh tú số 12Bài giảng

Bài 13: Đề tinh tú số 13Bài giảng

Bài 14: Đề tinh tú số 14Bài giảng

Bài 15: Đề tinh tú số 15Bài giảng

Bài 16: Đề tinh tú số 16Bài giảng

Bài 17: Đề tinh tú số 17Bài giảng

Bài 18: Đề tinh tú số 18Bài giảng

Bài 19: Đề tinh tú số 19Bài giảng

Bài 20: Đề tinh tú số 20Bài giảng

Bài 21: Đề tinh tú số 21Bài giảng

Bài 22: Đề tinh tú số 22Bài giảng

Bài 23: Đề tinh tú số 23Bài giảng

Bài 24: Đề tinh tú số 24Bài giảng

  • Giải bộ đề ăn chắc 8 điểm (5 video bài giảng)

Bài 1: Đề ôn tập HK2 – Số 1Bài giảng

Bài 2: Đề ôn tập HK2- Số 2Bài giảng

Bài 3: Bộ đề ăn chắc 8 điểm – Số 1Bài giảng

Bài 4: Bộ đề ăn chắc 8 điểm – Số 2Bài giảng

Bài 5: Bộ đề ăn chắc 8 điểm – Số 3Bài giảng

 

Back to top button