Khóa học ôn thi THPTQG môn Địa Lí thầy Tùng (ATSCHOOL)

Giá: 129.000đ

(Lưu ý: Mua Combo theo môn/combo ôn thi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ): Xem ngay

(96 video bài giảng + tài liệu)

Lượt mua khóa học: 2982

Số lượt đánh giá (237): 4.6/5


Dựa trên số lượt đã mua và đánh giá

Ấn logo messenger/zalo phía dưới để học thử miễn phí/đăng kí khóa học

Đề cương khóa học

  • Khóa tổng ôn chuyên sâu: (54 video bài giảng + tài liệu)

(1.1.1): Buổi 1: Biểu Đồ – Bảng số liệu (Phần 1)(1.1.2): Buổi 1: Biểu Đồ – Bảng số liệu (Phần 2)(1.2.0): Buổi 2: Bảng số liệu(1.3.0): Buổi 3: Kỹ năng Atlas(1.4.0): Buổi 4: Bài kiểm tra kỹ năng địa lý(1.5.0): Nội dung 1: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ(1.6.0): Chữa bài tập Nội dung 1(1.7.0): Nội dung 2: Đất nước nhiều đồi núi(1.8.0): Chữa bài tập Nội dung 2(1.9.0): Nội dung 3: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển(1.10.0): Chữa bài tập nội dung 3(1.11.0): Nội dung 4: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm giá mùa (Phần 1)(1.12.0): Chữa bài tập nội dung 4(1.13.1): Nội dung 4: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Phần 2)(1.13.2): Nội dung 4: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Phần 3)(1.14.0): Nội dung 5: Thiên nhiên phân hóa đa dạng(1.15.0): Chữa bài tập nội dung 5(1.16.0): Chữa bài tập nội dung 5 (Phần 2)(1.17.0): Chữa nội dung 5 (Phần 2 – Bài tập)(1.18.0): Nội dung 6: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên(1.19.0): Nội dung 7: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai(1.20.0): Nội dung 8: Đặc điểm dân cư Việt Nam(1.21.0): Chữa bài tập nội dung 8(1.22.0): Nội dung 9: Lao động và việc làm(1.23.0): Chữa bài tập nội dung 9(1.24.0): Nội dung 10: Đô thị hóa(1.25.0): Chữa bài tập nội dung 10(1.26.0): Thi thử lần 3(1.27.1): Nội dung 11: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (Phần 1)(1.27.2): Nội dung 11: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (Phần 2)(1.28.0): Nội dung 13: Nông nghiệp Việt Nam(1.29.0): Chữa bài tập nội dung 13(1.30.0): Nội dung 14: Ngành thủy sản và lâm nghiệp(1.31.0): Chữa bài tập nội dung 14(1.32.0): Nội dung 16: Cơ cấu ngành công nghiệp(1.33.0): Nội dung 17: Công nghiệp trọng điểm(1.34.0): Chữa bài tập nội dung 16 + 17(1.35.0): Nội dung 18: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp(1.36.0): Atlat Địa Lý Việt Nam – Khai thác chi tiết Atlat trang 4,5 (Hành Chính)(1.37.0): Nội dung 19: Giao thông vận tải – Bưu chính viễn thông(1.38.0): Chữa bài tập nội dung 19(1.39.0): Nội dung 20: Thương mại – Du lịch(1.40.0): Chữa bài tập nội dung 20(1.41.0): Nội dung 21: Trung du và miền núi Bắc Bộ(1.42.0): Nội dung 25: Tây Nguyên – vùng đất đỏ Badan(1.43.0): Chữa nội dung 21+25(1.44.0): Đề thi thử lần 4(1.45.0): Nội dung 22: Đồng Bằng Sông Hồng(1.46.0): Nội dung 27: Đồng bằng sông Cửu Long(1.47.0): Chữa bài tập nội dung 22 + 27(1.48.0): Nội dung 23: Bắc Trung Bộ(1.49.0): Nội dung 24: Duyên Hải Nam Trung Bộ(1.50.0): Chữa luyện tập nội dung 23 + 24(1.51.0): Nội dung 26: Đông Nam Bộ(1.52.0): Chữa bài tập nội dung 26(1.53.0): Ôn thi giai đoạn cuối(1.54.0): Nội dung 28: Tự học – Sách trọng tâm

  • Khóa Luyện đề chiến lược: (22 video bài giảng + tài liệu)
  • (2.1.0) Đề thi thử 01(2.2.0) Đề thi thử 02(2.3.0) Đề thi thử 03(2.4.0) Đề thi thử 04(2.5.0) Đề thi thử 05(2.6.0) Đề thi thử 06(2.7.0) Đề thi thử 07(2.8.0) Đề thi thử 08(2.9.0) Đề thi thử 09(2.10.0) Đề thi thử 10(2.11.0) Đề thi thử 11(2.12.0) Đề thi thử 12(2.13.0) Đề thi thử 13(2.14.0) Đề thi thử 14(2.15.0) Đề thi thử 15(2.16.0) Đề thi thử 16(2.17.0) Đề thi thử 17(2.18.0) Đề thi thử 18(2.19.0) Đề thi thử 19(2.20.0) Đề thi thử 20(2.21.0) Đề thi thử 21(2.22.0) Đề thi thử 22
  • Khóa cấp tốc về đích (20 video bài giảng + tài liệu độc quyền)

(3.1.0): Buổi 1: Kỹ năng biểu đồ, bảng số liệu, Atlat(3.2.0): Buổi 2: Địa Lý tự nhiên(3.3.0): Buổi 3: Địa Lý dân cư(3.4.0): Buổi 4: Địa Lý kinh tế(3.5.0): Buổi 5: Chữa bài tập địa lý và dân cư(3.6.0): Buổi 6: Địa lý công nghiệp(3.7.0): Địa Lý dịch vụ(3.8.1): Địa Lý nông nghiệp(3.8.2): Địa Lý công nghiệp(3.8.3): Các ngành dịch vụ(3.9.0):Buổi 8: Trung du, miền núi Bắc Bộ – Tây Nguyên(3.10.0): Buổi 9: Chữa bài tập vùng Trung du miền núi bắc bộ và tây nguyên(3.11.1): Chữa bài tập chuyên đề 13(3.11.2): Chữa bài tập chuyên đề 14(3.11.3): Chữa bài tập chuyên đề 15(3.12.0): Buổi 10: Đồng bằng sông Hồng – Đồng bằng sông Cửu Long(3.13.0): Buổi 11: Đồng bằng sông Hồng – Đồng bằng sông Cửu Long(3.14.0): Buổi 12: Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, biển đảo, Đông Nam Bộ(3.15.0): Buổi 13: Chữa bài tập Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ(3.16.0): Buổi 14: Chữa đề thi thử theo cấu trúc đề tham khảo(3.17.0): Bộ câu hỏi dự đoán(3.18.0): Bộ Câu hỏi dự đoán(3.19.0): Bộ câu hỏi dự đoán(3.20.0): Video chữa đề cuối

  

Back to top button