Khóa học ôn thi THPTQG môn Toán học thầy Nguyễn Tiến Đạt

Giá:  129.000 ₫

(Lưu ý: Mua Combo theo môn/combo ôn thi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ): Xem ngay

(116 video bài giảng + tài liệu)

Lượt mua khóa học: 4897

Số lượt đánh giá (478): 4.8/5

Ấn logo messenger/zalo phía dưới hoặc liên hệ zalo để học thử miễn phí/ đăng kí khóa học

Khóa học bao gồm 2 khóa học sau (116 video bài giảng + tài liệu)

A. Chuyên đề S1 Toán

  • Chuyên đề Đại Số

Chương 1: Hàm số (27 video bài giảng + tài liệu)

(1.1.1.1): Bài 1: Sự biến thiên của hàm số và đồ thị hàm số(1.1.1.2): Bài 2: Cực trị của hàm số và đồ thị hàm số(1.1.1.3): Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất(1.1.1.4): Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất (Phần 2)(1.1.1.5): Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất (Phần 3)(1.1.1.6): Sự biến thiên – Cực trị của hàm số thông qua Y(1.1.1.7): Tiệm cận của đồ thị hàm số(1.1.1.8): Nhận diện đồ thị hàm số(1.1.1.9): Luyện tập(1.1.1.10): Sự biến thiên chứa tham số m(1.1.1.12): Cực trị hàm bậc 3(1.1.1.13): Cực trị hàm bậc 3 (Phần 2)(1.1.1.14): Cực trị hàm trùng phương(1.1.1.15): Tổng ôn cực trị(1.1.1.16): Tương giao hàm bậc 3(1.1.1.17): Tương giao hàm trùng phương(1.1.1.18): Tương giao hàm phân thức(1.1.1.19a): Tươn giao hàm hợp(1.1.1.19b): Phương pháp ghép trục (Phần 1)(1.1.1.19c): Phương pháp ghép trục (Phần 2)(1.1.1.19d): Phương pháp ghép trục hàm số (Phần 3)(1.1.1.20): Bài toán tối ưu(1.1.1.22a): VDC Cực trị chứa trị tuyệt đối (Phần 1)(1.1.1.22b): VDC Cực trị chứa trị tuyệt đối (Phần 2)(1.1.1.23): Tổng ôn chương(1.1.1.25): Tổng ôn chương (Phần 2)(1.1.1.27): Đề thi giữa kì 1(1.1.1.28): Luyện tập 2(1.1.1.29): Luyện tập 3(1.1.1.30): Kiểm tra chương hàm số

Chương 2: Lũy thừa – Mũ – Logarit (16 video bài giảng + tài liệu)

(1.1.2.1): Bài 1: Lũy thừa(1.1.2.2): Bài 2: Logarit(1.1.2.3): Bài 3: Hàm số lũy thừa và hàm số mũ(1.1.2.4): Bài 4: Hàm số logarit(1.1.2.5): Bài 5: Phương trình mũ(1.1.2.6): Bài 6: Phương trình logarit(1.1.2.7): Bài 7: Bất phương trình mũ(1.1.2.8): Bài 8: Bất phương trình logarit(1.1.2.9): Bài 9: Bài toán chứa tham số m(1.1.2.10): Bài 10: Bài toán lãi suất(1.1.2.13): Bài 13: Min, max mũ – logarit(1.1.2.14): Bài 14: Casio giải phương trình, bất phương trình mũ và logarit(1.1.2.17): Bài 17: Tổng hợp công thức biến đổi(1.1.2.18): Bài 18: Tổng hợp mũ – logarit, phương trình, bất phương trình mũ, logarit(1.1.2.19): Bài 19: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit(1.1.2.20): Bài 20: Phương trình, bất phương trình mũ – logarit

Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân (17 video bài giảng + tài liệu)

(1.1.3.1): Bài 1: Nguyên hàm(1.1.3.2): Bài 2: Nguyên hàm dạng hữu tỉ(1.1.3.3): Bài 3: Nguyên hàm đổi biến số (Dạng 1)(1.1.3.4): Bài 4: Nguyên hàm đổi biến số (Dạng 2)(1.1.3.5): Bài 5: Nguyên hàm từng phần (Phần 1)(1.1.3.6): Bài 6: Nguyên hàm từng phần (Phần 2)(1.1.3.8): Bài 8: Tích phân(1.1.3.9): Bài 9: Kĩ thuật đổi biến tích phân (Dạng 1)(1.1.3.11): Bài 11: Tích phân từng phần(1.1.3.12):Bài 12: Tích phân chứa giá trị tuyệt đối – Diện tích hình phẳng(1.1.3.13): Bài 13: Diện tích hình phẳng (Phần 2)(1.1.3.14): Bài 14: Diện tích hình phẳng (Phần 3)(1.1.3.15):Bài 15: Thể tích hình phẳng(1.1.3.16): Bài 16: Bài toán chuyển động(1.1.3.17): Bài 17: Tích phân hàm ẩn (Phần 1)(1.1.3.18): Bài 18: Tích phân hàm ẩn (Phần 2)(1.1.3.21): Bài 21: Các câu hỏi nguyên hàm – tích phân trong đê thi bgd

Chương 4: Số phức (7 video bài giảng + tài liệu)

(1.1.4.1): Bài 1: Các phép toán cơ bản số phức(1.1.4.2): Bài 2: Căn bậc 2 và phương trình bậc 2 số phức(1.1.4.3): Bài 3: Điểm biểu diễn số phức (Phần 1)(1.1.4.4): Bài 4: Điểm biểu diễn số phức (Phần 2)(1.1.4.5): Bài 5: Min max số phức (Phần 1)(1.1.4.6): Bài 6: Min max số phức (Phần 2)(1.1.4.7): Bài 7: Min max số phức (Phần 3)

  • Chuyên đề Hình học

Lấy gốc hình không gian ( 9 video bài giảng + tài liệu)

(1.2.0.1): Bài 1: Các hình vẽ hay gặp và cách vẽ(1.2.0.2): Bài 2: Chứng minh vuông góc(1.2.0.3): Bài 3: Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Cấp 1)(1.2.0.4): Bài 4: Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Cấp 2)(1.2.0.5): Bài 5: Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Cấp 3)(1.2.0.6): Bài 6: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau(1.2.0.7): Bài 7: Góc giữa hai đường thẳng(1.2.0.8): Bài 8: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng(1.2.0.9): Bài 9: Góc giữa hai mặt phẳng

Chương 1: Thể tích khối đa diện (6 video bài giảng + tài liệu)

(1.2.1.10): Bài 10: Thể tích khối chóp (Phần 1)(1.2.1.11): Bài 11: Thể tích khối chóp (Phần 2)(1.2.1.13): Bài 13: Thể tích khối lăng trụ (Phần 1)(1.2.1.14): Bài 14: Thể tích khối lăng trụ (Phần 2)(1.2.1.16): Bài 16: Tỉ số thể tích khối chóp(1.2.1.18): Bài 18: Cực trị thể tích và bài toán thực tế

Chương 2: Thể tích khối tròn xoay (7 video bài giảng + tài liệu)

(1.2.2.1): Bài 1: Mặt nón – Hình nón – Khối nón (Phần 1)(1.2.2.2): Bài 2: Mặt nón – Hình nón – Khối nón (Phần 2)(1.2.2.3): Bài 3: Mặt trụ – hình trụ – khối trụ (Phần 1)(1.2.2.4): Bài 4: Mặt trụ – hình trụ – khối trụ (Phần 2)(1.2.2.5): Bài 5: Mặt cầu – Khối cầu – Mặt cầu ngoại tiếp (Phần 1)(1.2.2.6): Bài 6: Mặt cầu – Khối cầu – Mặt cầu ngoại tiếp (Phần 2)(1.2.2.7): Bài 7: Cực trị và bài toán thực tế

Chương 3: Hình học giải tích trong không gian Oxyz (14 video bài giảng + tài liệu)

(1.2.3.1): Bài 1: Hệ tọa độ không gian (Phần 1)(1.2.3.2): Bài 2: Tích vô hướng của vecto(1.2.3.4): Bài 4: Phương trình mặt phẳng đoạn chắn(1.2.3.6): Phương trình đường thẳng(1.2.3.7): Lập phương trình đường thẳng d qua M vuông góc d1(1.2.3.8): Viết phương trình đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau(1.2.3.10): Bài 10: Phương trình mặt cầu (Phần 1)(1.2.3.11): Bài 11: Bài toán tương giao mặt cầu với mặt phẳng(1.2.3.12): Bài 12: Vị trí tương đối(1.2.3.13): Bài 13: Góc và khoảng cách(1.2.3.14): Bài 14: Phương pháp tọa độ hóa (Phần 1)(1.2.3.15): Bài 15: Các công thức quan trọng(1.2.3.16): Bài 16: Bài toán tâm tỉ cự (Phần 1)(1.2.3.17): Bài 17: Tìm điểm M thuộc P sao cho (MA + MB) min hoặc (MA – MB) max

B. Khóa luyện đề (13 video bài giảng + tài liệu)

(2.1.0): Đề thi thử THPT số 01(2.3.0): Đề thi thử THPT số 03(2.5.0): Đề thi THPT số 05(2.7.0): Đề thi THPT số 07(2.9.0): Đề thi THPT số 09(2.11.0): Đề thi THPT số 11(2.13.0): Đề thi THPT số 13(2.15.0): Đề thi THPT số 15(2.17.1): Đề thi THPT số 17 (Phần 1)(2.17.2): Đề thi THPT số 17 (Phần 2)(2.19.0): Đề thi THPT số 19(2.21.0): Đề thi THPT số 21(2.23.0): Đề thi THPT số 23

Back to top button