Khóa ôn thi THPTQG môn Sinh học thầy Trương Công Kiên

Giá:  99.000 ₫

(Lưu ý: Mua Combo theo môn/combo ôn thi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ): Xem ngay

(83 video bài giảng + tài liệu)

Lượt mua khóa học: 4132

Số lượt đánh giá (248): 4.6/5


Dựa trên số lượt đã mua và đánh giá

Ấn logo messenger/zalo phía dưới để học thử miễn phí/ đăng kí khóa học

Khóa học bao gồm 2 khóa học sau (83 video bài giảng + tài liệu)

  • Khóa ôn chuyên đề (72 video bài giảng + tài liệu)

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

(1.1.1): Bài 1: Ôn lại kiến thức ADN, Các quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã(1.1.3): Bài 2: Đề ADN Cơ bản – rèn luyện kiến thức buổi 1(1.1.4): Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen(1.1.5): Bài 4: Test nhanh – ADN và lý thuyết đột biến gen(1.1.7): Bài 5: Chữa đề đột biến gen – Chữa đề 1(1.1.9): Bài 6: Chữa đề đột biến gen số 2(1.1.10): Buổi 7: Bài tập ADN – Công thức(1.1.11): Bài 8: Chữa đề bài tập ADN(1.1.12): Bài 9: Đại cương lý thuyết Nhiễm sắc thể(1.1.13): Bài 10: Luyện tập lý thuyết Nhiễm sắc thể(1.1.14): Bài 11: Đột biến số lượng Nhiễm sắc thể (Phần 1)(1.1.15): Bài 12: Đột biến số lượng Nhiễm sắc thể (Phần 2)(1.1.16): Bài tập đột biến số lượng NST(1.1.17): Bài 13: Đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST

Chương 2: Quy luật di truyền Menden – Phân li độc lập

(1.2.1): Bài 1: Đại cương về quy luật di truyền Menden(1.2.2): Bài 2: Bài tập Menden cơ bản(1.2.3): Bài tập Menden cơ bản (Phần 2)(1.2.4): Bài 3: Dạng toán lai nghịch(1.2.5): Dạng toán lai nghịch (Phần 2)(1.2.6): Bài 4: Dạng toán mở rộng quy luật di truyền Menden(1.2.7): Bài 5: (VDC) phân li độc lập(1.2.8): VDC Phân li độc lập (Phần 2)(1.2.9): Tổng hợp lý thuyết các quy luật di truyền (Lý thuyết tương tác gen)(1.2.10): Chữa live (VDC) Quy luật di truyền

Chương 3: Liên kết gen – Hoán vị gen

(1.3.2): Chữa đề 1: Liên kết gen – Hoán vị gen(1.3.4): Chữa đề 2: Liên kết gen – Hoán vị gen(1.3.6): Chữa đề 3: Liên kết gen – Hoán vị gen(1.3.8): Chữa đề 4: Liên kết gen – Hoán vị gen (Phần 1)(1.3.9): Chữa đề 4: Liên kết gen – Hoán vị gen (Phần 2)(1.3.11): Chữa đề 5 Liên kết gen – Hoán vị gen(1.3.13): Chữa đề 6: Liên kết gen – Hoán vị gen(1.3.15): Chữa đề 7: Liên kết gen – Hoán vị gen(1.3.17): Chữa đề 8: Liên kết gen – Hoán vị gen (Phần 1)(1.3.18): Chữa đề 8: Liên kết gen – Hoán vị gen (Phần 2)(1.3.20): Chữa đề 9: Liên kết gen – Hoán vị gen(1.3.22): Chữa đề 10: Liên kết gen – Hoán vị gen (Phần 1)(1.3.23): Chữa đề 10: Liên kết gen – Hoán vị gen (Phần 2)

Chương 4: Di truyền học – Quần thể

(1.4.2): Cơ bản về quần thể(1.4.3): Quần thể cân bằng di truyền HacdiVanbec(1.4.5): Chữa đề quần thể số 01(1.4.7): Chữa đề quần thể 03 – nâng cao(1.4.9): Chữa đề quần thể 04(1.4.10): Chữa đề luyện tập quần thể 05

Chương 5: Phả hệ

(1.5.1): Phả hệ (Buổi 1)(1.5.2): Phả hệ (Buổi 2)(1.5.3): Phả hệ (Buổi 3)(1.5.4): Phả hệ (Buổi 4)(1.5.5): Phả hệ (Buổi 5)(1.5.6): Phả hệ (Buổi 6)(1.5.7): Phả hệ (Buổi 7)(1.5.8): Phả hệ (Buổi 8)(1.5.9): Phả hệ (Buổi 9)

Chương 6: Tiến hóa

(1.6.1): Tổng quát về tiến hóa(1.6.2): Tiến hóa chuyên sâu

Chương 7: Sinh thái học

(1.7.1): Chữa đề số 01 – Sinh thái(1.7.2): Chữa đề 02 – Sinh thái(1.7.3): Chữa đề 03 + 04 – Sinh thái(1.7.4): Chữa đề 04 – Sinh thái(1.7.5): Chữa đề 06 – Sinh thái

  • Khóa chữa đề – Nắm chắc 8+ (11 video bài giảng + tài liệu)

(2.1.1): Chữa bộ đề 8+ số 1 (Phần 1)(2.1.2): Chữa bộ đề 8+ số 1 (Phần 2)(2.2.1): Chữa bộ đề 8+ số 2 (Phần 1)(2.2.2): Chữa bộ đề 8+ số 2 (Phần 2)(2.3.1): Chữa bộ đề 8+ số 3 (Phần 1)(2.3.2): Chữa bộ đề 8+ số 3 (Phần 2)(2.4.0): Chữa bộ đề 8+ số 4(2.5.0): Chữa bộ đề 8+ số 5(2.6.0): Đề Đội Cấn Vĩnh Phúc(2.7.0): Đề sở GDKHCN Bạc Liêu(2.8.0): Đề THPT Ngô Quyền – Hải Phòng(2.9.0): Đề ôn tập cuối HK1(2.10.0): Đề thi THPT – Tp Hồ Chí Minh(2.11.0): Đề khảo sát chất lượng tỉnh Nam Định

Back to top button