Khóa ôn thi THPTQG môn Tiếng Anh cô Vũ Mai Phương

Giá:  99.000 ₫

(Lưu ý: Mua Combo theo môn/combo ôn thi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ): Xem ngay

(68 video bài giảng + tài liệu)

Lượt mua khóa học: 2142

Số lượt đánh giá (224): 4.5/5


Dựa trên số lượt đã mua và đánh giá

Ấn logo messenger hoặc zalo phía dưới để học thử miễn phí/đăng kí khóa học

Kéo xuống dưới để xem đề cương khóa học !

Đề Cương Khóa học:

  • Ôn tập cơ bản, tổng hợp câu hỏi (48 bài giảng)

Chuyên đề 1: Trọng âm, ngữ âm

(1.1.1a): Cách phát âm đuôi s, es, ed

(1.1.1b): Ngữ âm, lý thuyết cốt lõi về trọng âm

(1.1.1c): Chuyên đề ngữ âm

(1.1.1d): Luyện tập về ngữ âm – Trọng âm

Chuyên đề 2: Từ đồng nghĩa, trái nghĩa

(1.1.2a): Từ đồng nghĩa, trái nghĩa buổi 1

(1.1.2b): Từ đồng nghĩa, trái nghĩa buổi 2

(1.1.2c): Từ đồng nghĩa, trái nghĩa buổi 3

(1.1.2d): Từ đồng nghĩa, trái nghĩa buổi 4

(1.1.2e): Từ đồng nghĩa, trái nghĩa buổi 5

Chuyên đề 3: Điền từ vào đoạn văn

(1.1.3a): Điền từ vào đoạn văn buổi 1

(1.1.3b): Điền từ vào đoạn văn buổi 2

(1.1.3c): Điền từ vào đoạn văn buổi 3

(1.1.3d): Điền từ vào đoạn văn buổi 4

(1.1.3e): Điền từ vào đoạn văn buổi 5

Chuyên đề 4: Chức năng giao tiếp

(1.1.4a): Chức năng giao tiếp (Buổi 1)

(1.1.4b): Chức năng giao tiếp (Buổi 2)

Chuyên đề 5: Luyện tập Multiple Choice

(1.1.5a): Mạo từ – Câu hỏi đuôi – Cấp so sánh

(1.1.5b): Rút gọn mệnh đề quan hệ – Câu trực tiếp, gián tiếp – Bị động kép

(1.1.5c): Câu điều kiện – Đảo ngữ – Mệnh đề trạng ngữ

(1.1.5d): Liên từ và từ nối

(1.1.5e): Danh động tính từ ghép – Các dạng thức động từ – Giả định cách

(1.1.5f): Câu chủ động/bị động – Câu trực tiếp / gián tiếp – Mệnh đề quan hệ

(1.1.5g): Động từ khuyết thiếu và sự hòa hợp S – V

(1.1.5h): Giảm mệnh đề

Chuyên đề 6: Viết lại câu trắc nghiệm

(1.1.6a): Viết lại câu trắc nghiệm (Buổi 1)

(1.1.6b): Viết lại câu trắc nghiệm (Buổi 2)

(1.1.6c): Viết lại câu trắc nghiệm (Buổi 3)

(1.1.6d): Viết lại câu trắc nghiệm (Buổi 4)

Chuyên đề 7: Tìm lỗi sai

(1.1.7a): Tìm lỗi sai (Buổi 1_)

(1.1.7b): Tìm lỗi sai (Buổi 2): Sự hòa hợp giữa S và V và cấu trúc song hành

(1.1.7c): Tìm lỗi sai (Buổi 3): Những cặp từ dễ nhầm lẫn

Chuyên đề 8: Rèn luyện kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu

(1.1.8a): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 1)

(1.1.8b): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 2)(1.1.8c): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 3)

(1.1.8d): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 4)

(1.1.8e): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 5)

(1.1.8f): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 6)

(1.1.8g): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 7)

(1.1.8h): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 8)

(1.1.8i): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 9)

(1.1.8k): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 10)

(1.1.8l): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 11)

(1.1.8m): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 12)

(1.1.8n): Rèn kĩ năng xử lý câu hỏi đọc điền – Đọc hiểu (Buổi 13)

Chuyên đề 9: Ôn tập từ vựng

(1.1.5i): Ôn tập từ vựng (Buổi 1)

(1.1.5k): Ôn tập từ vựng (Buổi 2)

(1.1.5l): Ôn tập từ vựng (Buổi 3)

(1.1.5m): Ôn tập từ vựng (Buổi 4)

(1.1.5n): Ôn tập từ vựng (Buổi 5)

  • Luyện giải đề thi (20 video bài giảng)

(1.2.1): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 1

(1.2.2): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 2

(1.2.4): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 4

(1.2.5): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 5

(1.2.6): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 6

(1.2.7): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 7

(1.2.8): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 8

(1.2.9): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 9

(1.2.10): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 10

(1.2.11): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 11

(1.2.12): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 12

(1.2.13a): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 13 (Phần 1)

(1.2.13b): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 13 (Phần 2)

(1.2.14): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 14

(1.2.15): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 15

(1.2.16): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 16

(1.2.17): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 17

(1.2.18): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 18

(1.2.19): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 19

(1.2.20): Luyện giải đề trước kì thi THPT – Đề 20

Back to top button